Liisa Rönkön perintöasioita

Rönkön isäntäväki tyttärineen Liisa Jaakontytär Rönkkö oli syntynyt kastekirjan mukaan 12.10.1882 Laitasaari Määttä eli Rönkkö no 18. Vanhemmat talollinen Jaakko Tuomaanpoika Rönkkö ja Kaisa Pekantytär Siekkinen. Ohessa heidän pesän selvitystään Suomen virallisessa lehdessä.

Ote pöytäkirjasta tehty lakimääräisissä syyskäräjissä Muhoksen ja Utajärven pitäjäin käräjäkunnissa, Oulun tuomiokuntaa Valkolan talossa ensiksi mainitun pitäjän Muhos kylässä vuonna 1906 Syyskuun 25. päivänä.

§2. Oikeuteen nyt annetun näin kuuluvan valtakirjan nojalla: Waltakirja Käytettäväksi sille, jolta tämä löytyy Muhoksen ja Utajärven kunnan Kihlakunnanoikeudessa. Muhokselta 21 p. Syyskuuta 1906.  Liisa Rönkkö

Saapuville tuli kiertokoulun, opettaja Juho Heikkinen Muhoksen pitäjän Laitasaaren kylässä asuvan talollisentyttären Liisa Rönkön asiamiehenä ja antoi Oikeuteen otteen tämän Kihlakunnanoikeuden 1906 vuoden varsinaisissa syyskäräjissä, Lokakuun 7. päivänä 56 §:n kohdalla laatimasta pöytäkirjasta, josta lukiessa havaittiin, että Liisa Rönkkö silloin oli testamenttinä valvonut Huhtikuun 2. päivällä 1902 tehdyssä kauppakirjassa löytyvät testamentilliset määräykset, Ollen mainittu kauppakirja tähänkin jäljennettynä näin kuuluva:

Kauppakirja

Tämän kautta myyn ja pois luovutan minä allekirjoitettu Jaako Rönkkö eli Määttä vaimoni Kaisan suostumuksella omistamani puolen 9/16 osan manttaalin Ison Määtän perintömaasta 9/32 osaa manttaalia N:o 16 Muhos pitäjän Laitasaaren kylässä, sekä kaiken maalla löytyvän irtaimiston pojalleni Juholle keskenämme sovittua hintaa neljätuhatta (4.000) suomen markkaa Sekä kaupassa pitätettyä elinkautista eläkettä ja muita siihen kuuluvia ehtoja vastaan. Myöjät pidättävät itselleen elinkautisen pöytäeläkkeen ostajan kanssa yhteisessä nivassa niin kaavan kuin myöjä Jaakko Rönkkö elää, vaan sitten on myöjän vaimolla Kaisa Rönköllä oikeus ottaa erilleen elatusta Seuraavat määrät vuodessa, Jyviä 3 hehtolitraa, Rukiita 1 hehtolitra, ohria, Lämmintä maitoa 2:si litraa päivässä ympäri vuoden, Lamppuöljyä 5 litraa vuodessa 1 puolinelikkoa suolasia silakoita vuodessa 25 litraa suoloja 5 kgrm. palvattua raavas ja 5 kgrm. palvattua Lampaanlihaa vuodessa, 5 kgr. kahvia ja sokuria yhteensä vuodessa, 3 hehtolitraa perunoita tahi oikeuten kylvää 30 litraa valmiiksi muokattuun ja lannoitettuun maahan kumpaa etua elatuksen nauttia tahtoo hyväksensä käyttää, vuosittain yhdet naisen saapaskegät samoin yhdet ruojuskengät vuodessa. Villoja 500 grammaa. Liina 5 metriä vuotessa, puolivillasta vaatetta 6 metriä joka toinen vuosi. Asuinhuoneeksi Perärakennuksesta joenpuoleisen kamarin ja siihen lämmitystä varten tarvittavat puut talon metsästä, värkkihuoneeksi alapään puotin pienestä puotirakennuksesta. Oikeuten keittää köökissä, sijaa perunoille kellarissa. Hevosta kirkkoon, myllyyn ja kaupunkiin. Ostajan sisarella Liisalla on oikeus asua vanhempansa huoneissa. Elatuksen nauttijalle kuuluu kuoltua kunniallinen hautaus. Kauppahinta maksetaan siten, että ostaja maksaa sisarelleen Liisalle perintöä yksituhat (1.000) Smk. yhten lypsävän lehmän, kolme lammasta. Ostajan perinnöksi kuitataan yksituhat (1.000) Smarkkaa ja ostajan työpalkaksi kuuten vuoten ajalta vaimonsa kanssa, sekä tuomainsa tavarain lehmäin ja hevosen hinnaksi luetaan yhteensä kaksituhatta (2.000) markkaa, joka kauppahinnaksi luetaan ja kuitataan, myöjät eroittavat pois kaupasta asuttavansa huoneen huonekalut, jotka ostajan sisar vanhempainsa kuoltua yksin perii, sekä kaiken muun vanhempainsa rahan ja tavaran olkoonpa mistä nimestä ja laadusta tahansa. Ostaja saa tilan ja irtaimiston haltuunsa tästä päivästä siinä tilassa kuin se nyt on tahi vastedes laillisesti saada taitoon ja vastaa kaikista maalta maksettavista rasituksista, tästä päivästä, myöjät saavat elatus etunsa kiinnittää edellä nimitettyyn ja myötyyn hiin omalla kustannuksellaan ilman enempää lupaa, kysymättä jota kahden yhtäläisen kauppakirjan kautta vakuutetaan.

Muhoksella Huhtikuun 5. päivänä 1902

Jaakko Rönkkö eli Määttä    Kaisa Rönkkö eli Määttä.

myöjät

Edellä olevaan kauppaan ja siinä olevaan määrättyihin ehtoihin suostun ja sitoudun niistä vastaamaan.

Aika ja paikka kuin edellä.

Juho Rönkkö

Todistavat:  Juho Kettunen        Pekka Määttä  pyynnöstä kirj. Juho Heikkinen

Toisella puolen kirjoitetun Ison Määtän maan kauppahinnan jäännös yksituhat (1.000) Suomen markkaa, joka on tuleva ostajan sisarelle Liisa Jaakontyttärelle Rönkölle perinnöksi, on tänäpäivänä myöjälle Jaakko Rönkölle eli Määtälle täydellisesti maksettu (1.000) tuhannella Suomen markalla ja siis mainittu kauppahinta umpeenmaksettu kuitataan.

Muhos Laitasaari Tammikuun 27. päivänä 1903.

Jaako Rönkkö eli Määttä            Liisa Rönkkö

Todistavat:  Juho Heikkinen      Juha Inkala

joka julkiluettiin;

minkä jälkeen asiamies Heikkinen lausui, että testamentin antaja Jaakko Tuomaanpoika Rönkön eli Määtän jälkeenjääneistä vielä elossa olevista perillisistä poika Kaarle Jaakko Jaakonpoika Rönkkö eli Määttä oleskeli Amerikassa, ja että Liisa Rönkkö siis ei ollut voinut antaa Kaarle Jaakko Rönkölle eli Määtälle tietoa edellä mainituista testamentillisistä määräyksistä, minkä vuoksi asiamies Heikkinen pyysi päämiehellensä lupaa Oikeudesta saada kuulutuksella maan virallisissa, sekä suomen- että ruotsinkielisissä sanomalehdissä antaa Kaarle Jaakko Rönkölle eli Määtälle tiedon vielä mainituista testamentillisistä määräyksistä; mikä pöytäkirjaan merkittyä asiamies Heikkinen käskettiin poistumaan istuntohuoneesta siksi aikaa kuin Oikeudessa asiasta tehtiin keskusteltua seuraava

Päätös

Siihen nähden mitä asiasta on selville tullut, tutkii Kihlakunnanoikeus lailliseksi hakijan anomuksen myöntää; ja oikeutetaan hakija kuulutuksella, joka on julkaistava maan virallisissa sanomalehdissä, antamaan Kaarle Jaakko Rönkölle eli Määtälle tieto puheena olevista testamentillisistä määräyksistä; ja tulee Kaarle Jaakko Rönkön sitten yön ja vuoden kuluessa niin muodoin sanotuista määräyksistä tiedon saatuansa niitä laillisessa järjestyksessä moittia, jos luulee syytä siihen olevan ja puhevaltansa määräyksiä vastaan säilyttää tahtoo.

Julistettiin.

Aika ja paikka edelläkirjoitetut.

Kihlakunnanoikeuden puolesta Ali Tornberg v.t. 1

  1. Suomalainen virallinen lehti, 24.8.1907 Nro 194
Kategoria(t): 16 Isomäättä, 18 Rönkkö Avainsana(t): , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *